Stor oppslutning om nye skogbruksplaner i Rendalen

Glommen Mjøsen Skog sammen med takstutvalget er godt fornøyd med oppslutningen om nye skogplan produkter i Rendalen. Vi har kjørt en forlenget bestillingsrunde i september. Resultatet av bestillingene er at 180 skogeiendommer som dekker...