Author: geir

Stor oppslutning om nye skogbruksplaner i Rendalen

Glommen Mjøsen Skog sammen med takstutvalget er godt fornøyd med oppslutningen om nye skogplan produkter i Rendalen. Vi har kjørt en forlenget bestillingsrunde i september. Resultatet av bestillingene er at 180 skogeiendommer som dekker...

Utvidet frist for bestilling: 15. september

Har du ennå ikke bestilt nye skogbruksplaner for din skogeiendom i Rendalen? Så langt har det kommet inn bestilling på om lag 70% av arealet. Derfor ønsker vi å utvide fristen (uten etterbestillingsgebyr) til...

Tollef Lau bestiller nye skogbruksplaner

Tollef Lau driver gården Strand i Rendalen der han driver med ammeku og skog. Han er en av mange skogeiere som i disse dager har tegnet seg for nye skogbruksplaner. – Jeg har en...

Siste info-møte unnagjort

Mandag 17. juni gikk siste infomøte om nye skogbruksplaner i Rendalen av stabelen. Rendalen er en av landets største kommuner hvis vi ser på skogareal, og skogen i kommunen står for om lag 25-30...

Nortømmer anbefaler nye skogbruksplaner

Hans Wimmer er tømmermegler i NORTØMMER og er hovedkontakt for Rendalen. NORTØMMER kjøper tømmer i hele Norge og omsetter nasjonalt snaut 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Vi møter stadig utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser....

Glommen anbefaler nye skogbruksplaner

En skogbruksplan er ikke bare et godt verktøy for skogeieren. Det er også et godt verktøy og hjelpemiddel for entreprenører og skogeierorganisasjoner som skal bistå skogeier med forvaltning av skogen. Tommy Nygård er Glommens...

Bestillingsfrist 25. juni

I menystrukturen øverst på siden finner du viktig informasjon i forbindelse med takstprosjektet og nye skogbruksplaner i Rendalen. Meld deg gjerne også inn i vår facebook-gruppe for å motta info på facebook. Under fanene i menyen...

SB Skog anbefaler nye skogbruksplaner

Gjermund Nyløkken er driftssjef for SB Skog i Østerdalen. Han ser med positive øyne på at skogeiere i Rendalen nå kan bestille nye og topp moderne skogbruksplaner. Hvilke fordeler innebærer det for DERE at skogeierne...