Glommen anbefaler nye skogbruksplaner

En skogbruksplan er ikke bare et godt verktøy for skogeieren. Det er også et godt verktøy og hjelpemiddel for entreprenører og skogeierorganisasjoner som skal bistå skogeier med forvaltning av skogen.

Tommy Nygård – Glommens skogbruksleder i Rendalen

Tommy Nygård er Glommens skogbruksleder i Rendalen, og har dette å si om skogbruksplaner:

– Skogeierne har tilsynelatende ganske forskjellige behov, noe som gjenspeiler seg i produktet de føler at de har behov for. Mange har allerede god oversikt, mens andre MENER at de har god oversikt. Noen har allerede skogbruksplaner som de kan følge/oppdatere i digitale verktøy, mens andre er på papirnivå der ting ligger samlet i en ringperm.

– Det er viktig å huske på at en oppdatering av skogbruksplanen også vil være nyttig for eiendommer der det «ikke har skjedd noe» siden sist, påpeker Tommy. Han forklarer: Skogen vokser jo hele tiden. Med et varmere klima som vi nå opplever, så øker tilveksten i skogen betraktelig mer enn det den gjorde for 20-30 år siden. Det betyr at det nå antakelig er behov for tiltak i bestander som ikke hadde noe behov sist gang det ble utarbeidet skogbruksplan.

Det er flere ting som taler for at man bør oppdatere skogbruksplanene nå. Det vil bli lenge til neste mulighet, og mangler du en komplett oversikt over skogen din er billigste og beste mulighet å henge seg på nå, sier skogbrukslederen. Resultatet av arbeidet vil bli digitalisert, uansett hvilket nivå den enkelte skogbruksplan har ligget på tidligere. Oppdaterte data vil være en stor fordel for eksempel med tanke på generasjonsskifte og/eller eiendomsoverdragelse, sier Tommy. I tillegg vil det være en stor fordel for oss som virkeskjøpere at planene blir digitalisert, slik at planlegging og resultater av drifter blir best mulig.

– En annen utfordring er at noen skogeiere fortsatt mangler registrering av MiS-figurer (Miljøregistrering i skog). Skogeiere er pålagt å ha kontroll på dette for egen skog. Miljøregistreringen tar for seg viktige biotoper for biologisk mangfold, samt kulturminner i skog.
– Hvis du ikke har gjennomført MIS-registrering på din eiendom, har vi faktisk ikke lov til å kjøpe tømmer av deg, sier Tommy Nygård. Derfor ser vi i Glommen meget lyst på at de nye planene også vil være 100% oppdatert med tanke på MiS-figurene, og hvilke hensyn vi må ta med tanke på disse videre, avslutter Nygård.

You may also like...