Category: Anbefalinger

Tollef Lau bestiller nye skogbruksplaner

Tollef Lau driver gården Strand i Rendalen der han driver med ammeku og skog. Han er en av mange skogeiere som i disse dager har tegnet seg for nye skogbruksplaner. – Jeg har en...

Nortømmer anbefaler nye skogbruksplaner

Hans Wimmer er tømmermegler i NORTØMMER og er hovedkontakt for Rendalen. NORTØMMER kjøper tømmer i hele Norge og omsetter nasjonalt snaut 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Vi møter stadig utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser....

Glommen anbefaler nye skogbruksplaner

En skogbruksplan er ikke bare et godt verktøy for skogeieren. Det er også et godt verktøy og hjelpemiddel for entreprenører og skogeierorganisasjoner som skal bistå skogeier med forvaltning av skogen. Tommy Nygård er Glommens...

SB Skog anbefaler nye skogbruksplaner

Gjermund Nyløkken er driftssjef for SB Skog i Østerdalen. Han ser med positive øyne på at skogeiere i Rendalen nå kan bestille nye og topp moderne skogbruksplaner. Hvilke fordeler innebærer det for DERE at skogeierne...