Category: Fremhevet

Stor oppslutning om nye skogbruksplaner i Rendalen

Glommen Mjøsen Skog sammen med takstutvalget er godt fornøyd med oppslutningen om nye skogplan produkter i Rendalen. Vi har kjørt en forlenget bestillingsrunde i september. Resultatet av bestillingene er at 180 skogeiendommer som dekker...

Utvidet frist for bestilling: 15. september

Har du ennå ikke bestilt nye skogbruksplaner for din skogeiendom i Rendalen? Så langt har det kommet inn bestilling på om lag 70% av arealet. Derfor ønsker vi å utvide fristen (uten etterbestillingsgebyr) til...

Siste info-møte unnagjort

Mandag 17. juni gikk siste infomøte om nye skogbruksplaner i Rendalen av stabelen. Rendalen er en av landets største kommuner hvis vi ser på skogareal, og skogen i kommunen står for om lag 25-30...

Bestillingsfrist 25. juni

I menystrukturen øverst på siden finner du viktig informasjon i forbindelse med takstprosjektet og nye skogbruksplaner i Rendalen. Meld deg gjerne også inn i vår facebook-gruppe for å motta info på facebook. Under fanene i menyen...