Nortømmer anbefaler nye skogbruksplaner

Hans Wimmer er tømmermegler i NORTØMMER og er hovedkontakt for Rendalen. NORTØMMER kjøper tømmer i hele Norge og omsetter nasjonalt snaut 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Vi møter stadig utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser. Det er en av årsakene til at også NORTØMMER oppfordrer alle skogeiere i Rendalen til å bestille nye skogbruksplan nå.

Hans Wimmer – tømmermegler i NORTØMMER

– I hogstmaskinen har vi selvfølgelig oppdaterte grensekart, men dette er jo ikke akkurat til hjelp i hverdagen for den enkelte skogeier, sier Hans. Jeg har vært med på å gå i timevis for å finne grensene, og noen ganger har vi måttet gi opp. De nye digitale kartene med riktige grenselinjer vil gi skogeier anledning til å holde seg oppdatert og være mer «hands on» angående prioriteringer i egen skog.
Strengere krav til dokumentasjon gjennom lovverk og sertifisering av ulike skogbrukstiltak og miljøfigurer er også viktige argument for å bestille ny skogbruksplan.

«Alle» går etter hvert rundt og bærer på en smarttelefon. Nye verktøy og apper lanseres stadig, og telefonen blir et viktig verktøy for den enkelte skogeier i framtida.
– Skogeieren vil til en hver tid ha tilgang til en god ressursoversikt over tømmer på eiendommen. Kanskje er det behov for investeringer på gården som ikke er relatert til skogen? Da kan det være greit å vite noe om hvor mye kapital man har tilgjengelig «på rot», sier Hans. Ny skogbruksplan vil også være viktig som grunnlag for overdragelse og generasjonsskifte eller kjøp/salg og makeskifte av skog.

Hans påpeker likevel at de nye skogbruksplanene ikke skal være noe sovepute for skogeiere i fremtiden.
– Det vil fortsatt være viktig med ajourføring og fremskriving. Planene skal også til en hver tide være oppdatert med tanke på kulturminner i skog, samt naturtyper og kjernebiotoper. Mange gamle skogbruksplaner er mangelfulle i så henseende.

– Husk å krysse av for at NORTØMMER skal ha tilgang til informasjonen i Allma, sier Wimmer. På den måten blir det enklere for skogeiere å «shoppe rundt» etter det beste tilbudet når et område skal avvirkes.

You may also like...