Siste info-møte unnagjort

Mandag 17. juni gikk siste infomøte om nye skogbruksplaner i Rendalen av stabelen. Rendalen er en av landets største kommuner hvis vi ser på skogareal, og skogen i kommunen står for om lag 25-30 millioner kroner i verdiskapning hvert år.

Et 30-talls interesserte skogeiere møtte opp på møtet, som ble avholdt på kommunehuset. Skogeiere som ikke har vært på noen av infomøtene finner alt av vesentlig informasjon i brosjyren som er utarbeidet.
Last ned PDF. Bestillingsfristen er allerede 25. juni. Last ned bestillingsskjema PDF.

Leder for takstutvalget Hanne K. Sjølie (t.v) og skogbrukssjef i Rendalen May Britt Haugen

Hanne K. Sjølie er leder av takstutvalget, og ønsket velkommen.
– Det er meget hyggelig å se at det er så mange interesserte som har møtt opp, sa hun før hun redegjorde for opplegget og gjennomføringsplanene videre.

Mjøsen skog skal stå for det praktiske arbeidet med taksten, og arbeidet er allerede påstartet, med innhenting av grunnlagsdata. Arbeidet vil pågå frem til 2021 da skogbruksplanene skal være klare. Skogbrukssjef May Britt Haugen i Rendalen kommune informerte videre:

– Vi i kommunen anser det som viktig at så mange som mulig griper sjansen nå, påpekte hun. Det er nemlig kun ved fellestakst det gis tilskudd til planer og miljødokumentasjon. I dette tilfellet tas det sikte på et tilskudd på 40% som skogeieren selv må søke om på www.skogfond.no. Tilskuddet vil komme inn på skogfondskonto FØR skogeier mottar faktura for planarbeidet.

Skogbrukssjefen viste et priseksempel, på forskjellen mellom produkt 1 og produkt 2 (se brosjyre). Last ned priseksempel PDF. Den blå linja viser pris per dekar eks. mva. Den oransje linja viser pris per dekar etter tilskudd. Ved skattesats 37, 6 % er egenandelen 18 % ved bruk av skogfond, og egenandelen vises med gul linje.

Avdelingssjef Geir Korsvold fra Mjøsen Skog

Avdelingssjef Geir Korsvold fra Mjøsen deltok på møtet for å informere konkret om metoden for takst, fordeler, og mulige gevinster for skogeieren.
– Vi er innen i en periode hvor skogen vokser fortere enn noen gang. Det handler om våtere og varmere klima, og ikke minst bedre plantemateriale, forklarte han.

Mjøsens redegjørelse var omfattende og detaljert, men et viktig poeng å trekke frem er kravet til miljøregistrering (såkalte MIS-figurer). Hvis skogeieren ikke kan dokumentere sårbare biotoper og sjeldne arter, så har ikke tømmerkjøpere lov til å kjøpe virke fra den aktuelle teigen. De nye skogbruksplanene vil være fullt ut oppdatert med tanke på dette – og en slik miljøregistrering er gyldig 15 år fremover i tid før det må oppdateres.

Når det gjelder de nye skogbruksplanene er det den digitale utgaven på Mjøsens plattform Allma, sammen med analoge kart, som er hovedproduktet. En papirutgave kan man bestille ekstra.
– Den digitale utgaven gir store muligheter for å oppdatere og ajourføre. Dermed kan man ha en fullstendig oppdatert skogbruksplan i årevis fremover. Målsetningen er å komme så nært optimal og effektiv drift som mulig. Dette vil være bra både for entreprenør, skogeier, og næringsskaping i kommunen, konkluderte Korsvold.

You may also like...