Stor oppslutning om nye skogbruksplaner i Rendalen

Glommen Mjøsen Skog sammen med takstutvalget er godt fornøyd med oppslutningen om nye skogplan produkter i Rendalen. Vi har kjørt en forlenget bestillingsrunde i september. Resultatet av bestillingene er at

180 skogeiendommer som dekker 84% av det produktive skogarealet i Rendalen har bestilt. Som en gulrot for å bestille før fristen 25. juni ble det lovet ut at vi skulle trekke to skogeiere som vinner hver sin Ipad med Allma abonnement.

De heldige vinnerne er Bjørn Halvor Granrud og Johan Sæthre – vi gratulerer.

You may also like...