Tollef Lau bestiller nye skogbruksplaner

Tollef Lau driver gården Strand i Rendalen der han driver med ammeku og skog. Han er en av mange skogeiere som i disse dager har tegnet seg for nye skogbruksplaner.

– Jeg har en skogbruksplan som ikke er så veldig gammel (2010) men opplever at det er til dels store avvik mellom det som planen sier, og hvordan tilstanden faktisk er ute i bestandene, sier han. Dette har ført til at det har vært utfordrende å planlegge riktig type tiltak i skogen til riktig tid.

Med om lag 9000 dekar produktiv skog er det ikke så rent lite for Lau å holde kontroll på. Derfor ser skogbonden lyst på å få gjort en skikkelig oppdatering med Mjøsens nye takst.

– Jeg har faktisk min skogbruksplan liggende i Allma allerede i dag, forteller Tollef. Jeg var misfornøyd med den gamle elektroniske utgaven (Pan) og valgte derfor å legge over til Allma for noen år siden. Det er et valg jeg ikke har angret på i ettertid. Jeg sender inn dokumentasjon til Mjøsen når det er gjort tiltak eller gjennomført avvirkning, og de hjelper meg å ajourføre.

Tollef har stor tiltro til at ny skogbruksplan skal ha betydelig lavere feilmargin enn den forrige. Nye metoder og teknologi med «scanning» av skogen fra fly gjør det for eksempel enklere å finne/beregne riktig trehøyde og tetthet i en bestand.

– Jeg mener at et aktivt og effektivt skogbruk gir et betydelig bidrag inn i det som kalles «det grønne skiftet». Skogen i Norge binder enorme mengder CO2, og ved å drive skogen optimalt kan man binde enda mer CO2 enn man gjør i dag. Slik sett er norsk skog en del av klimaløsningen, påpeker Lau. Samtidig som det selvfølgelig gir bedre økonomi for skogeieren, hvis han kan holde sin skog så produktiv som mulig.

Med det arealet Tollef Lau har, kvalifiserer han for et spesialtilpasset produkt i dialog med Mjøsen.

Last ned info-brosjyre PDF

Last ned bestillingsskjema

Gå til bestilling via web hos Mjøsen

You may also like...