Utvidet frist for bestilling: 15. september

Har du ennå ikke bestilt nye skogbruksplaner for din skogeiendom i Rendalen? Så langt har det kommet inn bestilling på om lag 70% av arealet. Derfor ønsker vi å utvide fristen (uten etterbestillingsgebyr) til 15. september. Dermed gir vi flere muligheten til å “hoppe på toget” som går nå.

Klikk for å vise/laste bestillingsskjema

Klikk for å vise/laste bestillingsskjema

Takstarbeidet vil bli utført av Mjøsen skog, som har gjennomført liknende takstprosjekter i mange andre kommuner i Hedmark de siste årene. Det er kun ved fellestakst det gis tilskudd til planer og miljødokumentasjon. Derfor er dette en gylden mulighet for skogeierne til å skaffe seg en oppdatert skogbruksplan for en billigere penge. I dette tilfellet tas det sikte på et tilskudd på 40% som skogeieren selv må søke om på www.skogfond.no. Tilskuddet vil komme inn på skogfondskonto FØR skogeier mottar faktura for planarbeidet.

Det er også verdt å nevne det nye kravet i Norsk PEFC Skogstandard, hvor man må ha et revidert skogplanprodukt for å kunne selge virke fra eiendommen. Det er med andre ord forretningskritisk for skogeiere som driver aktivt med jevnlig avvirkning å ha en oppdatert plan.

Du finner all relevant informasjon under menypunktene på denne nettsiden, inklusive bestillingsskjema. Du kan også bestille via nett: Gå til www.mjosen.no og velg ”Skogbruksplan/Allma”. Hvis din bestilling er postlagt eller sendt inn digitalt innen 15. september unngår du tilleggsgebyr.

Kontaktperson hos Mjøsen for prosjektet erRune Glæserud, E-post: rg@mjosen.no tlf: 907 96 956

You may also like...